Επιλέξτε ακτοπλοϊκή εταιρεία

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση του εισιτηρίου σας.

Επιπρόσθετα ισχύουν οι γενικοί όροι ακυρώσεων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

2310513005

Ακυρωτική πολιτική

Η ακυρωτική πολιτική που παραθέτουμε προέρχεται από τους επίσημους ιστοτόπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών και είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για την ακύρωση του εισιτηρίου σας

2310513005

Επιπρόσθετα ισχύουν οι γενικοί όροι ακυρώσεων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝHELLENIC SEAWAYS

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης.
 • Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.
 • Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο γραφείο μας.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Επιστροφή 100% της αξίας των εισιτηρίων
 • Έως 14 ημέρες προ του απόπλου
Επιστροφή 75% της αξίας των εισιτηρίων
 • Έως 7 ημέρες προ του απόπλου
Επιστροφή 50% της αξίας των εισιτηρίων
 • Έως 12 ώρες προ του απόπλου
Δεν επιστρέφεται η αξία των εισιτηρίων
 • Λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου.
  Εναλλακτικά: Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι (δείτε παρακάτω)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, θα πρέπει να αγοραστεί νέο.
Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως η απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου,
καθώς επίσης τον αριθμό του νέου εισιτηρίου και φωτοτυπία αυτού.
Εφόσον, κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της ακτοπλοϊκής εταιρίας, προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός ενός (1) μηνός από το ταξίδι, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτηρίου ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης ως ακολούθως:
Υψηλή Περίοδος:

Από 9/4/2015 έως 14/4/2015, από 29/5/2015 έως 1/6/2015 και από 1/7/2015 έως 6/9/2015
 • Έως 6 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HS4 - HS5 - HS6 - FC3 - FC4
 • Έως 4 ώρες προ του απόπλου, στα ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ
 • Έως 2 ώρες προ του απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού, Σποράδων (εξαιρούνται τα ταχύπλοα στη γραμμή Πειραιά – Αίγινα – Αγκίστρι – Πειραιά όπου η μετατροπή μπορεί να γίνει έως τον απόπλου).
Χαμηλή Περίοδος:οι υπόλοιπες ημερομηνίες
 • Έως 2 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HS4 - HS5 - HS6 - FC3 - FC4 (κάθε Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή)
 • Έως τον απόπλου, στα ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ
 • Έως τον απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού, Σποράδων.
Τα ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριας (Open-Date) αντικαθίστανται με νέο εισιτήριο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι.
Για το νέο αυτό εισιτήριο δεν ισχύουν οι παραπάνω όροι ακύρωσης ενώ δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό.
Εννοείται βέβαια ότι το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό εάν το παλαιό δεν ήταν εκπτωτικό και επίσης ότι δεν αντικαθίσταται εισιτήριο οχήματος με επιβάτη και το αντίστροφο.
Τα Open εισιτήρια ισχύουν (μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήριο) έως το τέλος του έτους έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η ακτοπλοϊκή εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας
που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ και των Λιμενικών Αρχών ή
σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.
Σε περιπτώσεις που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της
ακτοπλοϊκής Εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.