Επιλέξτε ακτοπλοϊκή εταιρεία

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση του εισιτηρίου σας.

Επιπρόσθετα ισχύουν οι γενικοί όροι ακυρώσεων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

2310513005

Ακυρωτική πολιτική

Η ακυρωτική πολιτική που παραθέτουμε προέρχεται από τους επίσημους ιστοτόπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών και είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για την ακύρωση του εισιτηρίου σας

2310513005

Επιπρόσθετα ισχύουν οι γενικοί όροι ακυρώσεων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝSEA JET

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Επιστροφή 100% της αξίας των εισιτηρίων
  • Έως 14 ημέρες πριν τον απόπλου
Επιστροφή 75% της αξίας των εισιτηρίων
  • Έως 7 ημέρες πριν τον απόπλου
Επιστροφή 50% της αξίας των εισιτηρίων
  • Έως 12 ώρες πριν τον απόπλου
12 ώρες προ του απόπλου
Δεν επιστρέφεται η αξία των εισιτηρίων
  • Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών προ του απόπλου δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
Για την ακύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εισιτηρίων στον πράκτορα που αυτά εκδόθηκαν (μόνος εξουσιοδοτημένος για ακυρώσεις). Δεν επιτρέπονται ακυρώσεις εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου, φαξ, email.

OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου.
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής μας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα (ισχύουν για ένα έτος και δεν ακυρώνονται, τυχόν διαφορά ναύλου δεν επιστρέφεται).
Για την μετατροπή σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε κεντρικό της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου η ακτοπλοϊκή εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί οπωσδήποτε τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail.
Στην συνέχεια ο επιβάτης πρέπει να αγοράσει καινούριο, να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στην ακτοπλοϊκή εταιρεία με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου ( ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου και τον αριθμό του νέου εισιτηρίου μαζί με φωτοτυπία του).
Μετά από έλεγχο της ακτοπλοϊκής εταιρείας και εντός 1 μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε, ο επιβάτης μπορεί να λάβει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απoλεσθέν.


Για περισσότερες διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου,
παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών
ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η ακτολοϊκή εταιρεία επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτή.