Συχνές Ερωτήσεις

Για να ταξιδέψετε μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από:

• την παρούσα ιστοσελίδα, tickets.thesferry.gr
• τα γραφεία μας στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και αναγράφουν οπωσδήποτε: το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, το φύλο, την ηλικία καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η καταγραφή του τηλεφώνου είναι επίσης σημαντική ώστε η ενημέρωση σας σε περίπτωση ματαίωσης δρομολογίου (λόγω ανωτέρας βίας ή τροποποίησής του) να είναι άμεση.
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, πρέπει να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου, τηλεφωνικά ( +30 2310513005 ) ή μέσω e-mail (tickets@thesferry.gr). Στην συνέχεια, θα πρέπει να εκδώσετε εκ νέου εισιτήριο και να δηλώσετε εγγράφως την απώλεια στην Ακτοπλοϊκή Εταιρεία, μαζί με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος και του νέου εισιτηρίου (ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμός απολεσθέντος και νέου εισιτηρίου, φωτοτυπία του νέου εισιτηρίου). Μετά από έλεγχο και εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε, μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με αυτό το οποίο χάθηκε.

Η αγορά του εισιτηρίου πραγματοποιείται πριν την επιβίβαση στο πλοίο.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας επιβίβασης στο πλοίο προτείνεται η προσέλευση στο λιμάνι τουλάχιστον 1 ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου. Σε περίπτωση που έχετε ΙΧ για επιβίβαση προτείνεται προσέλευση στο λιμάνι τουλάχιστον 1 ώρα και 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου.